Enkonduko/Einführung

9

Tabula gratulatoria

15

 

I. Lingvoplanado kaj lingvopolitiko/Sprachplanung und Sprachpolitik

17

Kimura Goro C. : Intentionale Eingriffe in den Sprachgebrauch - Perspektiven und Probleme einer umfassenden Theoriebildung

19

Ignat F. Bociort : Artefarita kaj natura konceptoj en la evoluigo de la rumana lingvo dum la 19-a jarcento: Skizo de historia trarigardo

30

Johannes Irmscher  † : Griechisch als internationale Sprache

36

Christer Kiselman : La sveda faklingvo en tekniko, matematiko kaj natursciencoj

40

Werner Bormann : Verschiebungen im Machtgefüge

57

Hans Erasmus : Das Sprachenproblem in Europa

70

Max Hans-Jürgen Mattusch : Globalisierung und europäischer Fremdsprachenunterricht

77

Renato Corsetti : Homaj rajtoj, lingvaj homaj rajtoj kaj Esperanto

95

 

II. Studoj pri teoriaj, historiaj kaj aplikaj aspektoj de interlingvistiko/Studien zu theoretischen und angewandten Aspekten der Interlinguistik

107

Aleksandr D. Duličenko :   Planlingvo: inter lingvokonstruo kaj etna lingvo

109

Sergej N. Kuznecov   : Interlingvistiko en "kosma dimensio": vojaĝ o inter kosmoglotiko kaj kosmolingvistiko  

116

Liu Haitao : Informadika aspekto de interlingvistiko

147

Klaus Schubert : Optimumigo de la internacia komunikado: interlingvistika rigardo al la nova industria lingvokonstruado

172

Probal Daŝgupto : La metaliteraturo

184

Mark Fettes : "Esenco kaj estonteco" - jubilea rerigardo

194

Věra Brandovská-Frank : Forgesita panslavisma volapukisto    

203

Árpád Rátkai : Ido en Hungario

217

Ulrich Lins : Oka Asajirô, ein japanischer Kosmopolit

244

Ulrich Becker : Interlinguistik und Internet

254

Katalin Smidéliusz : Interlingvistiko vivproksime

278

Cornelia Mannewitz : Spracherfindungen in russischer Science-Fiction-Literatur

292

 

III. Esperantologio/Esperantologie

305

Humphrey Tonkin : Esperantologio eksogena kaj endogena

307

Daniele Vitali : La nazaloj de la Internacia Lingvo( html, PDF)

326

Constantin Dominte : Fonemstatistikaj rimarkoj pri Esperanto

337

Ottó Haszpra : Liter-ofteco en Esperantaj tekstoj

346

Geraldo Mattos : Okazo de kazo

365

Otto Prytz     : Karakterizo de la infinitivo ĝenerale kaj de la Esperanta infinitivo speciale             

386

Erich-Dieter Krause : Asiatische Lexik im Esperanto

395

Ronald Lötzsch : Ethnonyme und Staatsbürgerbezeichnungen im Deutschen, Russischen und Esperanto

407

Otto Back : Esperanto-Spuren im Occidental

420

Heidemarie Salevsky : Läuten die Abendglocken auch in Esperanto? (Zum Problem der Übersetzbarkeit mit Blick auf eine Plansprache)

433

Gerrit Berveling : Tradukado de bibliaj tekstoj, specife en Esperanto. Kelkaj personaj spertoj

455

Hans-Burkhard Dietterle : Johannes Dietterle - Organisator der wissenschaftlichen Arbeit für Esperanto

467

Fritz Wollenberg : Erfahrungen bei der Erforschung und Darstellung der Berliner Esperanto-Geschichte

487

Zbigniew Galor : Esperanto-movado: ĉu perdita komunumo?

504

Andy Künzli : René de Saussure (1868-1943) - Tragika sed grava esperantologo kaj interlingvisto el Svisl ando

524

Balázs Wacha   : Antaŭ-Sosurumo: Fragmentoj el verkata studo pri René de Saussure  

547

Till-Dietrich Dahlenburg : Politika aktualeco en Esperanto-lernolibroj de orientgermanaj aŭtoroj  

565

Sabine Fiedler : "Die B/blanke Wissenschaft" - Luda komunikado en Esperanto

585

Aleksandr S. Melnikov : Pri la estetika funkcio de Esperanto

603

 

IV. Terminologisciencaj kaj leksikografiaj aspektoj/Terminologiewissenschaftliche und lexikographische Aspekte

629

Heinz Hoffmann : Ebloj de planlingvo koncerne interlingvajn nocidiferencojn je ekzemplo de fervojfakaj terminoj

631

Boris D. Marinov/Karl-Hermann  Simon/Ingward Ullrich/Horst Weckwerth : Pri la internacia lingva interkompreniĝo kadre de la forsta fako

639

Ulrich Fellmann : Grandaj nombroj en Esperanto

652

Ilona Koutny : Defioj de moderna leksikografio por Esperanto

660

 

La kontribuantoj/Die Beiträger

675

Publicaĵoj de D. Blanke/Publikationen von D. Blanke

681

Indekso/Index

726