Sabine Fiedler/LIU Haitao (Red/Hrsg.):

Studoj pri interlingvistiko/Studien zur Interlinguistik

Festlibro por Detlev Blanke/Festschrift für Detlev  Blanke.

Dobrichovice cxe Prago: KAVA-PECH

2001

ISBN 80-85853-53-1.

736  p.

 

Enhavtabelo - Inhalt

Enkonduko - Einführung

Korektita Indekso

Review - Recenzo

La interesitoj povas turni sin al UEA(27 euroj) kaj GIL(18 euroj, germana merkato)

por acheti la paperan version.

Se vi volas legi la tutan libron antau vere acheti ghin, atentu sekvan linion!


La eletronika versio de la tuta libro nun estas legebla en TTT-ejo