Reviews - Recenzoj


Ni esperas ke la sekvaj informoj pri aperintaj recenzoj estas utilaj por vi. Se vi trovas iun recenzon, kiu ne aperas en la listo. Bonvolu diri al mi, Dankon!

- Esperanto aktuell 20(2001)n-ro 5, p. 13 (Rudolf Fischer)

- La Gazeto 17(2002) n-ro 2 (98), p. 24-25 (Yamasaki Seiko)

- Svisa Esperanto-Societo informas, 5/2001, p. 26-29 (Richard Schneller)

- Berlina Informilo, 52(2001) n-ro 7, p.1-3 (Fritz Wollenberg)

- Starto 3/2001, p. 90 (Miroslav Malovec)

-  Internacia Pedagogia Revuo, 1/2002, p.18-25 (Vaha Blazio)

- Esperanto Studies 1/2002.

- Language Prolems & Language Planning. 2003, 27(3): 279-289. (Wim Jansen)

- Esperanto. 2003, 1163(10): 206. (Bertilo Wennergren)

 


Krome cxiuj anglaj resumoj aperis en:

Interlinguistische Informationen (IntI)10(2001) 2(39), p. 3-21

Informilo por Interlingvistoj (IpI) 10(2001) 4(39), p. 4-19

Prezento de la enhavlisto aperis en Magdeburga Folio, n-ro 44 (augusto 2001), p. 4-5 


Back