List of Interlinguists

Listo de Interlingvistoj


Se ni nur vidas el la naskighdato, interlingvistiko eble estas pli maljuna ol iuj aliaj branchoj de lingvistiko, ekz-e: komputila lingvistiko, matematika lingvistiko k.t.p. Sed interlingvistiko certe ankorau trovas sin en Beb-tempo, kompare kun rapida kresko de aliaj gefratoj. Neniuj interlingvistoj esperas ke ilia scienco chiam restas en beba stato. Char nur la evoluado liveras la vivon. La agado kreas vivon kaj impulas la evoluadon.

Tial ni kreas la Liston, en kiu estas la plej aktivaj interlingvistoj en nuntempa mondo. Tie chi oni povas vidi, kiu agas en la kampo? kiaj atingoj jam estis? kiel oni kontaktas kun ili? kion la interlingvistoj nun faras?

Se vi ne trovas vian nomon au nomojn de aliaj fakuloj, kiuj vershajne devas ankau vivi en la Listo. Retposhti al mi la informon lau la formato de la Listo.

Espereble, la virtuala mondo donos al la reala mondo veran instigon antauenpushado.

* Mi aperigas la enhavon de persona informo tiel, kiel mi ricevis el la listano mem. Char tio eble estas utila al la vizitanto koni ilian personan stilon.

 

If we only view from the date of birth, interlinguistics maybe is older than some branches of linguistics, for example: computational linguistics and mathematical linguistics. But interlinguistics certainly still lives in babyhood as compared with the fast growth of her sisters. No interlinguists hope that their own science always stays in baby status. Because only the development can provide it with life. The action creates the life-force and promotes the development.

Therefore, we begin the List, from here you can find the most active Interlinguists in the modern world. Maybe you are interested in Who are in the field? What results already exist? How you can contact them? Where the Interlinguists work? What they are doing now?

If you cannot find your own name or other's name, who should also live in this List, email to me the personal information in the format of the List.

I hope that the virtual world would truly give impetus to our real world.

* I put the original information from the List member. Maybe this is helpful to know the personal style.

 Por sekureco, mi ne listigas la retadreson en la Listo. Se vi bezonas, b.v. skribi al mi.

For security's sake, I do not put the email-address to the List. If you need it, please contact me.


Liu Haitao, 1998, 1999

Back