Language Planning & Language Policy

Interlinguistics-Planned Languages-Esperanto

Dependency Grammar-Quantitative Linguistics-General linguistics

 

This site is in Chinese, English & Esperanto.

刘海涛个人语言学网站,始于1997年


 Humans-Languages-Computer

Babel Turo

The Tower of Babel by Pieter Bruegel sr. You can view one bigger here.

 

 

Kaj ili diris: Venu, ni konstruu al ni urbon, kaj turon, kies supro atingos la ĉielon, kaj ni akiru al ni gloron, antaŭ ol ni disiĝos sur la supraĵon de la tuta tero. Kaj la Eternulo malleviĝis, por vidi la urbon kaj la turon, kiujn konstruis la homidoj. Kaj la Eternulo diris: Jen estas unu popolo, kaj unu lingvon ili ĉiuj havas; kaj jen, kion ili komencis fari, kaj ili ne estos malhelpataj en ĉio, kion ili decidis fari. Ni malleviĝu do, kaj Ni konfuzu tie ilian lingvon, por ke unu ne komprenu la parolon de la alia. Kaj Eternulo disigis ilin de tie sur la supraĵon de la tuta tero, kaj ili ĉesis konstrui la urbon. Tial oni donis al ĝi la nomon Babel, ĉar tie la Eternulo konfuzis la lingvon de la tuta tero kaj de tie la Eternulo disigis ilin sur la supraĵon de la tuta tero. 

The legend in other languages

Genezo. 10.32-11.9

 

Click on the Tower of Babel to Enter

 点击 巴比塔 进入

Por eniri, klaku Babel-Turon


© Liu Haitao(刘海涛), 1997--2023

京ICP备07035196号

Updated: 2023-07-29